Асансьори за хора

Stamatiadis Lifts предлага персонализирани решения за асансьори, както на жилищни сгради (блокове, къщи), така и на професионални и обществени сгради
Хидравличните асансьори се поставят обикновено в сгради, чийто максимален маршрут не надвишава 22-23m (до 9 спирки) и скоростта им варира 0,50 - 1,00 m/sec. Те са едно икономично и бързо решение, що се отнася до инсталирането им. В случаите, в които не е предвидено машинно помещение в сградата, задвижващия механизъм и таблото на асансьора могат да се поставят в специален метален шкаф (Boxlift), който може да се монтира във всяка една точка на сградата.

Разполагат с вградена система на евакуация и отговарят на изискванията на стандарт EN 81-2 и Европейската Директива 95/16/EK.

Технически спецификации Отчетени стойности (*)
Използваема товароносимост 180 - 1800кг
Хора 2 - 24
Максимална скорост на пренасяне 1,00м/сек
Максимален брой спирки 9
Максимален маршрут 23м
Дълбочина на дъното 850 - 1600мм
Височина на последния етаж 3300 - 3600мм

** Техническите характеристики са показателни и се оценяват за всеки отделен случай.

Механичните асансьори за хора се поставят главно в многоетажни сгради и сгради с интензивен пътнически трафик, тъй като скоростта на пренос може да надвиши номиналната скорост на хидравличния асансьор. Също така те могат да бъдат оборудвани с инверторна технология, за да се осигури гладко ускорение и забавяне и да се намали механичното триене.

Отговарят на изискванията за безопасност съгласно EN 81-1 и Европейската директива 95/16 / EC.

Технически спецификации Отчетени стойности (*)
Използваема товароносимост 180 - 1800кг
Хора 2 - 24
Максимална скорост на пренасяне 0,63 – 3,00м/сек
Максимален брой спирки 44
Максимален маршрут 130м
Дълбочина на дъното 1400мм
Височина на последния етаж 3600мм

** Техническите характеристики са показателни и се оценяват за всеки отделен случай.

Асансьори тип MRL (Machine RoomLess - без машинно отделение) са иновация в асансьорната индустрия и са идеални за многоетажни сгради, в които не е предвидена разпоредба за отделно машинно отделение или изисква спестяване на квадратни метри. Те имат повдигащ капацитет до 5000 кг, без да губят скорост в сравнение с конвенционалните асансьори. Те имат безшумна и гладка функция, ниска консумация на енергия (до -50%) и по-дълъг живот, тъй като те имат по-малко "нетрайни" сегменти.

Отговарят на изискванията на Европейската Директива 95/16 / ЕС и стандартите EN 81.A3 и EN81.21.

Технически спецификации Отчетени стойности (*)
Използваема товароносимост 300 - 5000кг
Хора 4 - 66
Максимална скорост на пренасяне 1,60м/сек
Максимален брой спирки 24
Максимален маршрут 75м
Минимална дълбочина на дъното 370мм
Минимална височина на последния етаж 2900мм

** Техническите характеристики са показателни и се оценяват за всеки отделен случай.

Жилищните асансьори (maisonlift) са идеално решение за жилища, мезонети, офиси, училища и всички видове сгради, на които максималният маршрут не надвишава 9м и няма изграден вал и машинно отделение. Валът се изгражда от специална метална конструкция или облицовка, която може да бъде хармонизирана с архитектурата на сградата, създавайки впечатляващ естетически резултат. Те също имат възможност да се инсталират във вал с минимална дълбочина на дъното от само 0.25 м, и / или с минимална височина на най-горния етаж 2,45m, което ги прави уникални по рода си. Те имат безшумна функция , ниска консумация на енергия и тяхното натоварване достига до 480 кг.

Отговарят на изискванията на Европейската Директива 95/16 EC и стандарта EN81-21.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (*)
Използваема товароносимост 180 - 480кг
Хора 2 - 8
Максимална скорост на пренасяне 0,50м/сек
Максимален брой спирки 8
Максимален маршрут 17м
Минимална дълбочина на дъното 250мм
Минимална височина на последния етаж 2450мм

** Техническите характеристики са показателни и се оценяват за всеки отделен случай.

 
 

Товарни асансьори

Stamatiadis Lifts предлага персонализирани решения за асансьори на сгради, за повдигане на тежки товари. Те са изработени от висококачествени и издръжливи материали и имат кабини и врати с такива размери, че да позволяват товарене, дори и на товари с много голям обем.
Compact асансьорите обикновено са масивни структури, които са предназначени за повдигане на големи товари, придружени от лица. Те се прилагат в индустриални сгради, фабрики, складове, транспортни фирми, изложбени центрове, театрални сцени и др. Работят с хидравличен механизъм и не изискват място за вал и машинно отделение. Изискванията за долната дълбочина са ниски и според случая не е нужно да надвишава 460мм. Техният повдигащ капацитет стига до 1500 кг, с максимални размери на платформата 2000мм x 1600мм. Те предлагат лесна инсталация, безопасност при използване, издръжливост и надеждност при трудни условия на работа.

Асансьорите compact са сертифицирани въз основа на Общинската Директива 98/37/ΕΚ и носят маркировката СЕ.

Технически спецификации Отчетени стойности (*)
Използваема товароносимост 350 - 1500кг
Максимална скорост на пренасяне 0,15м/сек
Максимален брой спирки 4
Максимален маршрут 11,5м
Дълбочина на дъното 220мм
Височина на последния етаж 2200мм

*Техническите характеристики са показателни и се оценяват за всеки отделен случай.

Οι dumpwaiter είναι μηχανικοί ανελκυστήρες ανύψωσης μικρών φορτίων (μέχρι 200 κιλά). Αποτελούν μια εύκολη, γρήγορη, οικονομική και αποτελεσματική λύση μεταφοράς για εστιατόρια, καφετέρειες, ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία κλπ, η οποία εξοικονομεί χώρο, καθώς δεν απαιτεί χώρο μηχανοστασίου. Μπορούν να υποστηρίξει έως τρεις πόρτες κάθετου ανοίγματος, τύπου γκιλοτίνας, χωρίς να μειώνεται ο χώρος μπροστά από αυτές.

Οι ανελκυστήρες Dumpwaiter είναι πιστοποιημένοι βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 81-3 και φέρουν σήμανση CE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (*)
Използваема товароносимост 200кг
Максимална скорост на пренасяне 0,48м/сек
Максимален брой спирки 8
Максимален маршрут 35м
Дълбочина на дъното 600мм
Височина на последния етаж 1950мм (с височина на кабина 1м)

*Техническите характеристики са показателни и се оценяват за всеки отделен случай.

 
 

Решения за достъпност

Хората с увреждания в момента съставляват 10% до 12% от общото население и този процент включва хора с двигателни, сензорни и умствени увреждания. Обаче проблеми с предвижването днес имат много по-голям процент от населението, хората с трудности с предвижването. Те включват възрастните хора, родители с бебешки колички, жени в напреднала бременност, ранени и др. Процентът на хората с увреждания се повишава на 50% от населението. Условията на достъпност за тези хора трябва да са същите, с тези които важът за хората които не принадлежат на категорията на хора с увреждания и да се определи като равностойна възможността за автономен и сигурен достъп до сгради и места за отдих.

нашите решения:

  • Столчета за изкачване на стълби
  • платформи за вертикално движение
  • платформи за стълби