ESPA logo

Техническата и търговска фирма Stamatiadis Lifts работи директно с водещи фабрики в Гърция и чужбина, като акцентира върху изследването, разработването и производствотона специализирани, надеждни, иновативни, съвременни продукти, с високи стандарти и абсолютна сигурност. Гъвкостта, която показва Stamatiadis Lifts, като си сътрудничи с всички световноизвестни и всепризнати фабрики, като от една страна по този начин отценява и избира най-добрите продукти, без да се ограничава в продукцията само на една единствена фабрика , и от друга страна доверието, показано от всички сътрудници, поради дългия опит и неоспоримия професионализъм.Това е една голяма част от нашата фирма, която споделя с клиентите си, така че да могат да се радват на продукти , които са съвременни, устояват на времето от износване и най-вече се приспособяват към специфичните нужди на клиентите, а не обратното.


bespoke stairlifts