ESPA logo

Seatrac е проект/иновация. Това е единственият продукт в световен мащаб, който осигурява независим достъп до морето за хора с проблеми с подвижността. Това е продукт, който позволява на хората с проблеми с мобилността да влизат без помощта на друго лице в морето. Той има фиксирани релси, в които специално разработената седалка се движи във водата и извън нея. Източникът на енергия е слънчевата енергия, което го  прави напълно автономно и дори по-безопасно. Seatrac е спечелил много награди и е с регистриран  световен патент. Stamatiadis Lifts е официален представител на Северна Гърция на фирма TOBEA, която произвежда Seatrac.

Seatrac спазва стандартите за съответствие на директиви 2006/42/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC, COUNCIL RECOMMENDATION 1999/519/EC.

Технически характеристики Референтни стойности
Максимално тегло на потребителя 120кг
Скорост на маршрута 0,15м/сек
Височина на седалката в началната точка 500мм
Дълбочина на крайната точка (приблизително) 800мм
Употреби на ден 30
Дни на работа без слънчево греене 3Намерете най-близкия Seatrac: