ESPA logoПроектиране и проучване

Правилното и добро техническо проучване  и изготвяне на всеки проект, определя успеха му и следователно безопасната му функция. Фирмата Stamatiadis Lifts се състои от опитни техници, инжинери, които подготвят проучвания и проекти-механични и илектрични, които се следват и изпълняват стриктно по време на всеки етап на изпълнението на проекта, така че да се осигури целоста на инсталацията и достъпността на асансьора.


Инсталации

Фирмата Stamatiadis Lifts с многогодишния си професионален опит, специализирания си екип и съвременното си оборудване, са гаранция за перфектното интегриране на всяка инсталация. Винаги работим в сътрудничество с клиента, така че да са задоволени всички негови нужди и естетични предпочитания. В изложбеният ни център, клиентите ни имат възможността да изберат от разнообразието на изделия и най-подходящите за тях части на асансьор, като външни врати, табло, кабина или да бъдат консултирани от опитният ни екип, да проектират един продукт специално изработено за тях. Времето  за доставка на всеки продукт може да варира, в зависимост от броя на спирки на асансьора, но не надвишава (20) дена, единственото условие е да съществува токово захранване, дори и временно.


Поддръжка

Поддръжката на всички асансьори е задължителна, съгласно закона. Сертифицираните сервизи на фирмата ни , осъществяват тактичните поддръжки на асансьорите, следвайки един протокол на работа и проверка, така че да се осигурява правилната и безопасна функция на асансьорите, с предотвратяване на повреди, забавяне на износване и удължаване на продължителноста на живота им.


Техническа подкрепа

Нашата фирма в цената на поддръжката на асансьорите, освен месечното тактическо посещение, включва обща застраховка “Гражданска Отговорност“ срещу трети лица, в случай на злополука, причинена от функцията на асансьора. Техниците ни са на разположение на нашите клиенти 24 часа на денонощието, целогодишно, в случай на внезапна повреда. В случаите, когато сертифицираните ни технически сервизи по време на поддръжка или поправяне на повреда на асансьор, открият дисфункции, които излагат на риск сигурноста на потребителите, фирмата в съгласие със собствениците поема ремонта на асансьора, като заменя износените части или механизми с нови – последна технолотия, постигайки по този начин удължаване на живота на асансьора. Всички части, които използваме по време на ремонтса сертифицирани и са маркирани с знак СЕ и имат гаранция от 2 години.


Сертификати

Със завършването на един проект фирмата  Stamatiadis Lifts, предоставя една техническа папка на признат/нотифициран контролен орган за сертифициране на правилната и безопасна функция на асансьора, съгласно Европейската директива 95/16/ЕК, докато в същото време за новите проекти папката се регистрира и в съответния компетентен, обществен орган за да бъде получен лиценз. Лицензирането и сертифицирането на асансьора са задължителни съгласно закона и важи за всички асансьори. Също така асансьора минава през контролен преглед на всяка 1 до 6 години, в зависимост от вида на сградата, за да бъде подновена валидноста на сертификата и.


Ремонти

Съгласно  Законодателство модернизацията на всички съществуващи/стари асансьори, които са монтирани преди 1999г. по старите правила на безопасност, е задължителна, за да се адаптират към нивото на безопасност, енергията и експоатацията на асансьора. Не съобразяването със законните разпоредби в рамките на определения срок, води до санкции (глоби) на управилните комисии и отговорните лица , на които стойността надвишава много повече тази, която би струвала за модернизацията на дадения асансьор, също така едновреммено с това се спира използването на асансьорите от съответните компетентни органи. Модернизацията на асансьорите е предществана от проверка на нотифициран орган, който определя каква трябва да бъде степента на подобрение. Със завършването на модернизацията, съответния компетентен орган отново прави проверка, за да установи дали са усъществени изискванията му и следователно издава сертификата на асансьора.