ESPA logo

За Stamatiadis Lifts непрекъснатото усъвършенстване  на услугите, които предлагаме в една постоянно развиваща се, изискваща технологична среда, се постига с приемането на една система на ценности, стандарти и методи на действие, която се осигурява със следните:

  • Внедрена Система за Управление на качеството по следните стандарти: ISO 9001:2008, за всеки етап от нашата бизнес дейност.

  • Удостоверение за Практика и Дистрибуция на Медицински изделия предназначени за хора с увреждания.

  • Маркиране на всички продукти със знака CE, който представлява знак за съответствие и безопасност на продукцията , който всички призводители са задължени да декларират в съответните директиви, че отговарят на изискванията, както за качественост, така и за безопасност, които са предназначени за крайния потребител.

  • Сертификат за инсталиране и безопасна функция на асансьори, съгласно изискванията на Европейската Директива 95/16/ЕС и на стандартите ЕΝ81.1 & ЕΝ81.2.

  • Професионален екип за техническа поддръжка.

  • Спазване и прилагане на всички правни и регулаторни изисквания.

  • Гаранция от 10 години за механичните части на асансьорите и 2 години за медицинските изделия.

  • Пълноценно използване на човешкия потенциал и оптимизиране на ефективността чрез постоянно обучение и информиране относно новите технологии и иновотивни продукти.