Ράμπα πρόσβασης για τα ΑμεΑ στη παραλία της Καλαμάτας
27 Απριλίου, 2016
Η Stamatiadis lifts στη Hotelia 2017
9 Νοεμβρίου, 2017
Από το Μάρτιο του 2016 η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 για εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων. Μπορείτε να δείτε το αντίγραφο της πιστοποίησης που λάβαμε εδώ.

Επίσης, η εταιρία μας έχει λάβει βεβαίωση Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Μπορείτε να δείτε το αντίγραφο της βεβαίωσης εδώ.