Αξιοποιήστε το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” σήμερα και αναβαθμίστε τον Ανελκυστήρα σας! Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση και εξοικονομείστε χρήματα. 

Η εταιρία μας, με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και ανακαίνιση ανελκυστήρων προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα σε αρμονία με το χώρο και τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. 

Ως προς τις προϋποθέσεις, για να μπορεί να ενταχθεί o εκάστοτε ανελκυστήρας στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν την 01.07.1999 και επιπλέον να υπάρχει:

  1. Καταστατικό πολυκατοικίας
  2. Ομόφωνη απόφαση ιδιοκτητών μετά από συνέλευση για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ-αυτονομώ
  3. Α.Φ.Μ πολυκατοικίας
  4. Τραπεζικός λογαριασμός
  5. Ηλεκτρολόγος μηχανικός για μελέτη

Επιπλέον των ανωτέρω, δύναται να περιλαμβάνονται:

  • Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητάς της.
  • Η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.
  • Οι παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (φωτισμός, θερμοπροσόψεις, θυροτηλέφωνο)

Ως προς το οικονομικό κομμάτι, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος των επιλέξιμων δαπανών για τον ανελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τέλος, μετά το πέρας των εργασιών, ο ανελκυστήρας πρέπει να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και να καταχωρηθεί στο μητρώο ανελκυστήρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και να σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση αναβάθμισης του ανελκυστήρα σας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο