Οι υπηρεσίες μας

Design

Μελέτη - Σχεδιασμός - Εγκατάσταση

Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση. Η σωστή και άρτια τεχνική μελέτη κάθε έργου καθορίζει την επιτυχία του και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του. Η εταιρία Stamatiadis Lifts, πλαισιωμένη από έμπειρους μηχανικούς, εκπονεί μελέτες και σχέδια μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά τα οποία τηρούνται πιστά σε κάθε στάδιο του έργου ώστε να διασφαλίζεται τόσο η αρτιότητα της εγκατάστασης. Στον εκθεσιακό χώρο της εταιρίας μας οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πολλών σχεδίων τον ιδανικό για αυτούς θάλαμο, εξωτερικές θύρες και κομβιοδόχους ή να εμπνευστούν και να σχεδιάσουν με τον σύμβουλό τους ένα προϊόν αποκλειστικά για αυτούς. Ο χρόνος παράδοσης κάθε έργου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις στάσεις του ανελκυστήρα, ωστόσο, δεν ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες, εφόσον υπάρχει ηλεκτροδότηση έστω και προσωρινή.

ISO Stamatiadis

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση ενός έργου υποβάλλεται από την εταιρία Stamatiadis Lifts τεχνικός φάκελος στην αρμόδια δημόσια αρχή για την έκδοση άδειας και νομιμοποίηση της λειτουργίας του. Από τα πιο σημαντικά έγγραφα του τεχνικού φακέλου αποτελεί το Πιστοποιητικό του Ανελκυστήρα το οποίο εκδίδεται αρχικά αμέσως μετά την εγκατάστασή του από Κοινοποιημένο Φορέα του ΕΣΥΔ αφού έχει διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διακρίβωση της εφαρμογής των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/33/ΕΕ.  Η ισχύς του Πιστοποιητικού του ανελκυστήρα διαρκεί από 1 έως 6 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και ανανεώνεται περιοδικά έπειτα από ελέγχους Διαπιστευμένων Επιθεωρητών. Η άδεια και η πιστοποίηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο (ΦΕΚ2604/2008) για όλους τους ανελκυστήρες.
Stamatiadis tech support

Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη

Με γνώμονα την ασφάλεια σας και πλήρη αντίληψη των αναγκών κάθε πελάτη μας, εγγυόμαστε την ποιότητα των προϊόντων καθώς και των υπηρεσιών μας. Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα αυξάνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία στο βέλτιστο επίπεδο. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για αποτελεσματικότητα και σίγουρες λύσεις και για το λόγο αυτό, διαθέτουμε εξατομικευμένα προγράμματα συντήρησης για κάθε είδος ανελκυστήρα. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει υπεύθυνα, και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την τεχνική υποστήριξη κάθε ανελκυστήρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Πραγματοποιούμε περιοδικούς ελέγχους και προχωρούμε στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών ή αστοχιών. Στόχος μας η άριστη 24ωρη εξυπηρέτηση σας όλο το χρόνο.
Stamatiadis rennovation

Ανακαίνιση

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008) οι αναβαθμίσεις όλων των υφιστάμενων/παλαιών ανελκυστήρων, που εγκαταστάθηκαν πριν το 1999 με τους παλιούς κανονισμούς ασφαλείας, είναι υποχρεωτικές ώστε να προσαρμοστούν στο επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας και απόδοσης των νέων ανελκυστήρων. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου εντός των προθεσμιών που ορίζονται, επιφέρει κυρώσεις (πρόστιμα) στις διαχειριστικές επιτροπές και στους υπεύθυνους συντηρητές, τα ποσά των οποίων είναι πολλές φορές υψηλότερα από αυτά των αναβαθμίσεων, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται η λειτουργία των ανελκυστήρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων προηγείται έλεγχος από κοινοποιημένο φορέα που υποδεικνύει τον βαθμό της αναβάθμισης. Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης ο κοινοποιημένος φορέας επανέρχεται κι αφού διαπιστώσει την συμμόρφωση στις υποδείξεις του, εκδίδει την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.

Αθηνά Σταματιάδου

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μέσα σε ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον καταφέραμε να φτιάξουμε μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών από άτομα με φρέσκες ιδέες, αγάπη γι’ αυτό που κάνουν και διάθεση να ικανοποιήσουν και τις πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών μας. Στόχος μας είναι να πρωτοπορούμε με καινοτόμα, έξυπνα και αξιόπιστα προϊόντα συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες με τη βαθιά εμπειρία των ανθρώπων μας.

Ευριπίδης Πετράς

Τεχνικός Διευθυντής

Είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις σε κάθε ανάγκη κάθετης μετακίνησης. Τα έργα μας σε όλη την Ελλάδα είναι απόδειξη της εμπιστοσύνης που εμπνέει το όνομα Stamatiadis Lifts. Η πολυετής εμπειρία και η άρτια τεχνική κατάρτιση που διαθέτουμε μας έχουν φέρει στην κορυφή. Είμαστε εδώ και μαζί, πηγαίνουμε ψηλά!

Μετάβαση στο περιεχόμενο