Υδροθεραπεία. Πώς το νερό αποτελεί θεραπευτικό μέσο για τα ΑμεΑ

Υδροθεραπεία. Πώς το νερό αποτελεί θεραπευτικό μέσο για τα ΑμεΑ

Η θεραπευτική κολύμβηση αποτελεί μια εναλλακτική μορφή θεραπείας, η οποία εφαρμόζεται για τη βελτίωση της κινητικότητας των ατόμων με περιορισμένη δυνατότητα στη κίνηση. Μέσα στη θεραπευτική πισίνα άτομα με κινητικά προβλήματα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινήσεις, που...
Μετάβαση στο περιεχόμενο